Sinice v bazéne

Sinice

Sinice, známy kmeň baktérií, sa vo veľkej miere objavujú najmä vo vodnom prostredí, ale taktiež aj v pôde. Sú schopné produkovať kyslík a to prostredníctvom...